Beeldende therapie

Wat is beeldende therapie?

Beeldende therapie is een gespecialiseerde vorm van hulpverlening voor mensen met psychosociale problemen en psychiatrische problematiek. Ik gebruik verschillende therapeutische invalshoeken, variërend van een gedragsmatige aanpak tot inzicht gevend en psychoanalytisch.

Een belangrijk kenmerk van de beeldende therapie is het feit dat de therapie een ervaringsgerichte therapie is, ook vaak vak therapie of creatieve therapie genoemd. Er wordt niet alleen gesproken over de problemen en de mogelijke oplossingen. Door het werken met beeldend materiaal wordt de problematiek vaak direct zichtbaar in de manier waarop je met het materiaal omgaat en het werkstuk dat je maakt. Door dit te bespreken krijg je inzicht in je problemen.

Omdat er “materiaal” op tafel komt dat iets over je en je situatie zegt, biedt dit ook de mogelijkheid om te zoeken naar oplossingen, en als dat nodig is concreet te oefenen met ander gedrag.
Omdat beeldende therapie een ervaringsgerichte therapie is, is de therapie ook erg geschikt voor het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen. Beeldende therapie helpt je bij het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, als praten alleen niet helpt.

Je hoeft echt niet creatief te zijn om deze therapie te kunnen volgen. Het gaat in de therapie ook niet om het maken van mooie werkstukken. Het gaat wel over de inhoud van de werkstukken en de ervaringen die je opdoet bij het maken daarvan.

Ik bied beeldende therapie zowel individueel als in een groep aan. Daarnaast geef ik relatietherapie en gebruik daar technieken van de beeldende therapie bij. Beeldende therapie is ook uitermate geschikt voor kinderen en jongeren.

Bekijk hieronder een aantal voorbeelden van beeldende therapie.

Voorbeelden van beeldende therapie

Andere houden geen rekening houden met mijn grenzen

Susan loopt in haar dagelijks leven er steeds tegenaan dat mensen geen rekening houden met de grenzen die ze aangeeft. Ze begrijpt niet waarom haar dit steeds overkomt. Als wij samen een oefening op papier doen heeft Susan het idee dat ze goed haar grenzen aangeeft. Als therapeut zie en ervaar ik helemaal niet dat Susan een grens aangeeft. Als we de tekening samen bespreken ziet Susan ineens dat ze eigenlijk helemaal geen grens heeft gesteld. Er staat alleen een heel dun lijntje maar dat is te onopvallend om door te gaan voor een grens. Met dat Susan dit ziet herinnert zij zich dat ze vaak te horen krijgt van haar man dat ze haar grenzen niet aangeeft. Ze begrijpt nu waaroom. Zelf denkt ze een grens aan te geven maar anderen zien dit niet.

In een volgende oefening oefent Susan haar grenzen duidelijker neer te zetten. Dit lukt. Voor het eerst ervaart Susan dat het aangeven van haar grenzen niet zo spannend is als ze gedacht had. Daarnaast ervaart ze juist meer kracht en stevigheid. Door de ervaringen in de beeldende therapie werd het daarna voor Susan gemakkelijker in haar dagelijks leven haar grenzen aan te geven.

Ben ik ontzichtbaar?

Hilde is een onzekere jonge vrouw en die bij mij in therapie komt omdat ze haar op school te stil en teruggetrokken vinden. Voor het beroep dat ze later wil gaan uitoefenen moet ze meer op de voorgrond durven te treden. De eerste tekening die Hilde maakt is heel klein. De potloodlijntjes zijn heel dun en bijna niet zichtbaar. Als Hilde in de nabespreking naar deze tekening kijkt ziet ze een overeenkomst met zichzelf. Zelf is ze in de klas ook bijna niet zichtbaar.

Hilde krijgt van mij allemaal opdrachten waarbij ze langzaamaan steeds groter gaat werken. Ook krijgt ze ander materiaal waardoor haar werkstukken meer opvallen. Tijdens het werken aan deze opdrachten ervaart Hilde voor het eerst meer kracht in zichzelf. Ook merkt ze dat het eigenlijk heel prettig is om meer ruimte in te nemen en meer van zichzelf te laten zien. Door de ervaringen in de beeldende therapie werd het voor Hilde veel gemakkelijker om in de klas meer ruimte in te nemen en meer te vertellen.

Wanneer de chemo achter de rug is…

Dirk kwam bij mij in therapie omdat hij een jaar geleden de diagnose prostaatkanker had gekregen. Na een jaar van ziekenhuisopnames en medische behandelingen ging het fysiek weer beter met hem. De laatste uitslagen wezen er op dat de behandelingen goed waren aangeslagen. Dirk maakte veel kans volledig te genezen van zijn prostaatkanker. Daarom begreep Dirk niet waarom hij zich juist nu down en wat somber voelde.

Terwijl Dirk tijdens de behandelingen allemaal plannen voor de toekomst aan het maken was, had hij die bij aanmelding van de therapie juist niet meer. Hij voelde zich futloos en had nergens zin in, en dat terwijl zijn omgeving juist zo blij was met zijn herstel en vooruitzichten. Al in de eerste therapiesessie blijkt dat Dirk zijn angsten, eenzaamheid en onzekerheden in dit laatste jaar heeft weggestopt.

Om letterlijk te kunnen overleven heeft hij zich alleen gericht op de praktische kant van zijn ziekte en de behandelingen die hij daarvoor onderging. In de beeldende therapie kon Dirk door middel van opdrachten weer bij zijn gevoel komen. Zo kraste hij zijn frustratie op papier en schilderde hij zijn angst. Het laten zien van zijn emoties verbrak de eenzaamheid die Dirk nog voelde.

Het uiten van zijn emoties en ervaringen luchtte hem enorm op. Zijn sombere stemming verdween. Ook zag Dirk door zijn gemaakte werkstukken beter in hoe zwaar dit afgelopen jaar voor hem geweest was. Hij begreep dat hij te vaak problemen rationeel benaderd had. Niet alleen dit afgelopen jaar maar eigenlijk zijn hele leven. Hij besloot daarom dan ook meer rekening te gaan houden met zijn gevoel. Nadat Dirk zijn stemming was opgeklaard, en zijn moeilijke jaar was verwerkt, voelde Dirk weer ruimte om plannen te maken voor de toekomst. Daarbij hield hij rekening met zijn gevoel.

Voor wie is beeldende therapie geschikt?

Veel problemen zijn met beeldende therapie te behandelen, maar beeldende therapie is uitermate geschikt voor de volgende mensen.

Mensen die met praten hun problemen niet hebben kunnen oplossen

Ben je eerder in therapie geweest en heb je niet het juiste resultaat ervaren? Dan biedt beeldende therapie je een andere  invalshoek om je verder helpen.

Mensen die moeilijk kunnen praten over de problemen die ze ervaren

Ervaar je dat het niet eenvoudig is om te praten over wat je heeft meegemaakt of ben je niet zo’n prater, dan is beeldende therapie een goede behandelmethode.

Mensen die graag op een andere manier willen leren kijken naar de dingen waar ze regelmatig tegenaan lopen

Vind je het leuk om creatief bezig te zijn en ervaar je daarnaast problemen? In dit geval zal beeldende therapie een geschikte therapie voor je zijn.

Mensen die concreet willen oefenen ander gedrag aan te leren

Weet je wel wat het probleem is maar lukt het je niet daar een oplossing voor te vinden of je gedrag te veranderen, dan is beeldende therapie geschikt voor je om te oefenen met ander en nieuw gedrag.

Mensen die goed zijn in rationaliseren maar daardoor niet bij de kern komen van hun probleem

Denk je meer na dan je voelt? Daardoor kan je ook je problemen soms niet oplossen. Dan is beeldende therapie geschikt zijn voor je om wel bij de kern van het probleem te komen.

Mensen die een vraag hebben op het gebied van verwerking

Heb je een dierbare verloren, een moeilijke situatie meegemaakt of is je gezondheid achteruitgegaan? Beeldende therapie kan je helpen dit te verwerken of er mee om te leren gaan.

Concreet

Concreet behandel ik problemen op verschillende gebieden. Per gebied beschrijf ik de verschillende behandeldoelen.

Emotionele problemen

 • Het leren uiten van emoties
 • Het verwerken van ziekten
 • Het verwerken van het verlies van dierbaren
 • Het verwerken van belastende ervaringen
 • Het omleren gaan met frustratie en boosheid

Gedragsmatige problemen

 • Leren omgaan met chaotisch gedrag
 • Leren stellen van minder hoge eisen, aan jezelf of de ander
 • Leer je concentratie te vergroten
 • Leren een te grote behoefte aan controle te verminderen
 • Leer je doorzettingsvermogen te vergroten
 • Leren om op een goede manier om te gaan met je fysieke beperkingen

Conflicthantering

 • Leren ontdekken waardoor uw conflicten met anderen ontstaan
 • Leren, om je gedrag aan te passen, waar dat nodig is
 • Leren conflicten op te lossen

Egoversterking

 • Leren vergroten van je zelfvertrouwen
 • Het ontwikkelen van een positiever zelfbeeld
 • Het leren ontwikkelen van eigenheid en identiteit
 • Ontdekken waar je kracht en kwaliteiten liggen

Sociaal functioneren

 • Leren samen te werken
 • Leren rekening te houden met anderen
 • Leren opkomen voor jezelf
 • Leren stellen van grenzen

Relationeel functioneren

(Deze therapie volg je samen met je partner)

 • Onderzoeken waardoor de problemen in de relatie veroorzaakt worden
 • Zoeken naar oplossingen die binnen je relatie passen

Is beeldende therapie wellicht iets voor jou?

Mochten je problemen niet genoemd worden, maar lijkt beeldende therapie je wel iets? Neem dan gerust contact met mij op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.