EMDR

Wat is EMDR?

EMDR staat voor Eye Movement Densitization and Reprocessing. Letterlijk vertaald betekent dit door oogbewegingen minder gevoelig worden en opnieuw verwerken. Mensen die één of meerdere ingrijpende negatieve gebeurtenissen in hun leven hebben meegemaakt, en daar klachten aan hebben overgehouden, kunnen veel baat hebben bij EMDR.

Hoe werkt EMDR?

Bij EMDR wordt de verwerking van de ingrijpende gebeurtenis op gang gebracht door de linker en de rechter hersenhelft te stimuleren. Dit gebeurd door afwisselend links en rechts klikken via de koptelefoon te laten horen, tikjes boven de knieën te geven of door de hand van de therapeut te volgen.

In de therapiesessie wordt een vragenlijst nagelopen en daarbij worden de beide hersenhelften stimuleert door de tikken of het volgen van de hand van de therapeut. Hierdoor wordt een stroom aan gedachten, beeldend en gevoelens op gang gebracht. Per sessie wordt de lading (de emoties en angst) die bij een ingrijpende ervaring wordt opgeroepen minder groot. Veel mensen geven na de behandeling aan dat de herinnering als het ware een plaatje is geworden waar ze aan terug kunnen denken zonder dat dit nog emoties en angst oproept.

Onderzoek naar het effect van EMDR

Sinds 1994 wordt in Nederland EMDR aan volwassenen gegeven en bij kinderen en jongeren sinds 2000. Naar het effect van EMDR is veel onderzoek gedaan. Tot nu toe is het de meest onderzochte behandelmethode. Uit de onderzoeken blijkt steeds opnieuw dat de EMDR een goede en effectieve behandelmethode is voor de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen in iemands leven.

Door wetenschappelijk onderzoek is nu ook duidelijk geworden dat EMDR helpend is bij  paniekstoornissen, chronische pijn en een negatief zelfbeeld.

Klachten waarvoor EMDR geschikt kan zijn

herbelevingen
concentratiestoornissen
nachtmerries
boosheid of woede-uitbarstingen
angst
een gevoel van hulpeloosheid
stemmingsklachten
chronische pijn
prikkelbaarheid
een negatief zelfbeeld
schrikachtigheid

Is EMDR therapie wellicht iets voor jou?

Neem contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.