Over Jolanda Glas

Opleiding

In 1988 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht. Na mijn afstuderen heb ik een Master gedaan die gericht was op het kunnen opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. In de periode daarna heb ik psychologie gestudeerd.

Zolang ik werk heb ik mij altijd actief beziggehouden met bij- en nascholing. Zo heb ik diverse nascholingen en opleidingen gevolgd op het gebied van angst en stemmingsklachten, posttraumatische klachten, het begeleiden van mensen met kanker en rouw, schematherapie en EMDR. Daarnaast heb ik supervisie gevolgd en doe ik aan intervisie.

Ervaring

Sinds mijn afstuderen werk ik als beeldend therapeut in verschillende GGZ-instellingen. Vanaf 1998 tot op heden werk ik bij de GGZ Rivierduinen in Gouda. Binnen de GGZ werk ik met mensen met angst en stemmingsklachten, posttraumatische stress stoornissen, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, rouwproblematiek, problemen bij het verwerken van en om leren gaan met somatische ziekten (zoals kanker en MS) en relatie en of gezinsproblemen. Ik werk zowel met groepen als met individuele cliënten. In mijn eigen praktijk benut ik deze ervaringen. Ik richt mij daarbij op mensen die voor hun problemen niet behandeld hoeven te worden in de GGZ, maar wel graag ondersteuning willen of therapie nodig hebben. Mijn eigen praktijk ben ik in 2013 gestart. Ik behandel daarin zowel kinderen, jongeren en volwassenen.

Publicaties en lezingen

Na afronding van mijn opleiding tot beeldend therapeut is mijn afstudeerscriptie: “tekenen naar de overkant” gepubliceerd. Hierin heb ik de mogelijkheden van de beeldende therapie onderzocht bij mensen met een agorafobie.
Tijdens het voltooien van mijn vervolgstudie ben ik door de Hogeschool van Utrecht gevraagd onderzoek te verrichten naar de specifieke kenmerken van creatieve therapie met gezinnen. Naast de uitgave van het onderzoek vloeiden daar verschillende lezingen voor mijn vakgenoten uit voort. Ook heb ik mede hierdoor een bijdrage geleverd aan het boek van Frans Beelen en Petra Wernink; Werkboek gezins-creatieve therapie.

Bijdragen aan de ontwikkelen van mijn vakgebied

Omdat ik het altijd belangrijk heb gevonden mij ook beleidsmatig met mijn vak bezig te houden, ben ik tweemaal een periode van 4 jaar bestuurslid geweest van de beroepsvereniging. In de laatste periode was ik portefeuillehouder onderzoek. Ik heb mij toen o.a. actief beziggehouden met de ontwikkeling van de landelijk behandelrichtlijnen. Daarnaast heb ik mij binnen de GGZ actief beziggehouden met het ontwikkelen en schrijven van behandelmodules. In 2018 heb ik samen met collega’s een landelijke behandelmodule geschreven die gericht is op herstel van actorschap bij mensen met ingrijpende verlieservaringen.

Mijn passie

Toen ik er voor koos om beeldend therapeut te worden wist ik niet hoe mooi dit vak is. Omdat mensen mij boeien en ik zelf graag teken en schilder was de opleiding tot beeldend therapeut voor mij een logische keuze. Dat je door de beeldende opdrachten de problemen van mensen zo snel helder krijgt, net als de kracht en kwaliteiten van mensen, verwondert mij vaak na al die jaren nog steeds.

Doordat ik in de loop van de jaren regelmatig opleidingen en nascholingen heb gevolgd ben ik mijn therapeutische methoden gaan uitbreiden en behandel ik in mijn praktijk niet alleen meer middels beeldende therapie. Samen met de cliënt kijk ik welke therapeutische behandeling het beste aansluit.

Dat ik een periode met mensen mee mag lopen en mee mag denken in een soms moeilijke maar ook belangrijke periode in hun leven, maakt het beroep als therapeut bijzonder. Het feit dat mensen kiezen voor therapie en durven te gaan kijken naar zichzelf en hun omstandigheden vraagt om vertrouwen van de therapeut. Het feit dat ik dit vertrouwen krijg blijf ik speciaal vinden.

Het maakt mij enthousiast als mensen hun koers weer vinden door de ervaring, verwerking en het inzicht dat ze in het therapieproces opdoen

Mijn visie is dat je uiteindelijk zelf je koers bepaalt en ieder mens doet dat op zijn of haar eigen manier. Als therapeut denk ik mee, houd ik soms een spiegel voor en kan ik voorwaarden scheppen om te komen tot een goed therapieproces.

Ik vind het belangrijk dat je door de therapie je kracht en kwaliteiten weer gaat ervaren.
Voor een therapieproces vind ik het daarbij belangrijk dat er gewerkt wordt aan concrete behandeldoelen volgens een behandelplan. Ik vind het belangrijk dat er regelmatig geëvalueerd wordt over het verloop van de therapie. Zo blijft het proces duidelijk en wordt er niet langer behandeld dan nodig is.
Door mijn christelijke achtergrond kunnen belangrijke geloofsvragen en ervaringen een plek krijgen in de therapie.

Registratie en lidmaatschappen

Sinds 2009 ben ik als seniorgeregistreerd vaktherapeut beeldend opgenomen in het kwaliteitsregisterklik hier van de vaktherapeutische beroepen. De seniorregistratie is toegekend omdat ik in het bezit ben van een master.

Mijn registratienummer van de FVB: 4990
Daarnaast ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ-register)
Mijn licentienummer: 810320R

KvK nummer: 58612270
AGB code: 90-048558
AGB code praktijk: 90-57085

Ik ben lid van:
– de Federatie Vaktherapeutische beroepen. Afgekort de FVB
– de Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie. Afgekort de NVBT
– zelfstandig Gevestigde Creatief therapeuten. Afgekort de ZGVT
– de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)
– de klachtenregeling WKKGZ

Als zelfstandig gevestigd beeldend therapeut moet je voldoen aan de daarvoor gestelde voorwaarden en eisen die opgesteld zijn door de NFG en de FVB-VVT.