Schematherapie

Schematherapie is een therapievorm die verschillende vormen van therapie combineert. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie en ervaringsgerichte therapievormen waaronder beeldende therapie.

Schematherapie is ontwikkeld voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis maar tegenwoordig wordt deze therapievorm ook aangeboden bij mensen met angst en stemmingsklachten of problemen in de autonomie.

De therapie richt zich op problemen in het huidige leven die zijn oorsprong vinden in het verleden en de kindertijd. Als er niet voldaan kon worden belangrijke behoeften van een kind kunnen er te korten ontstaan. Zo kan het zijn dat een kind dat onvoldoende bevestiging heeft gekregen zich onzeker gaat voelen of een kind dat onvoldoende veiligheid heeft ervaren zich in het latere leven onveilig of niet verbonden met anderen voelt.

Het kind kan dan negatieve overtuigingen ontwikkelen (schema’s) die ervoor zorgen dat er een vertekening plaatsvindt in het denken, waarnemen en voelen. Zo kan het zijn dat het kind ook als volwassene vaak denkt: “zie je wel, ik doe het altijd fout of ik ben anders dan anderen”.

In de schematherapie wordt eerst onderzocht welke negatieve schema’s iemand hanteert en welke vaak heftige emotionele reacties (modi) dit oproept. Dit gebeurt o.a. met vragenlijsten. De volgende stap in de therapie is deze schema’s en modi in het dagelijks leven te leren herkennen. Door allerlei cognitieve en ervaringsgerichte technieken in de therapie doe je vervolgens nieuwe (corrigerende) ervaringen en inzichten op en leer je de vaak hardnekkige schema’s af te zwakken en gezondere schema’s op te bouwen. De vaak heftige emotionele reacties (modi) op de schema’s nemen hierdoor af.

Voorbeeld schematherapie ‘niemand mag mij’

Anne wordt in contact met anderen vaak ineens intens boos. Het is een boosheid die ze niet goed kan hanteren en verklaren en die intieme relaties vaak bemoeilijkt.

Tijdens de schematherapie ontdekt ze dat ze vaak woedend wordt als ze zich afgewezen voelt en dat dit een gevoel is dat is ontstaan in haar kindertijd. Haar ouders waren o.a. niet in staat haar warmte en erkenning te geven. Door oefeningen en die ik haar aanbied ziet ze dat ze met haar boosheid mensen van zich afhoudt en daardoor juist niet ontvangt wat ze nodig heeft; namelijk de ervaring dat ze mag zijn wie ze is.

Ze leert in de therapie zichzelf meer erkenning te geven om wie ze is en leert ook dat mensen haar eigenlijk nooit afwijzen. Anne keek voor de schema therapie als het ware door een gekleurde bril de wereld in waardoor het leek alsof ze veel werd afgewezen. Door de schematherapie heeft ze deze bril leren af te zetten en kan ze ervaren dat anderen haar ook accepteren en waarderen om wie ze is.

Is schematherapie wellicht iets voor jou?

Neem contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.